Kit Digital

Som empresa Digitalitzadora

El Kit Digital és una iniciativa del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital destinada a petites i mitjanes empreses (pimes) i treballadors autònoms, que us brinda suport en el vostre camí cap a la transformació digital. A través de la tecnologia, aquest programa us ajuda a desenvolupar i optimitzar el vostre negoci.

¿A qui està adreçada aquesta iniciativa?

Les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms amb domicili fiscal a Espanya poden accedir a aquests ajuts.

Els beneficiaris es classifiquen en diferents segments segons la quantitat de treballadors:

Segment I
Petites empreses amb un nombre de treballadors que oscil·la entre 10 i menys de 50. Podran rebre un total de 12.000€.

Segment II
Petites empreses o microempreses amb una plantilla entre 3 i menys de 10 empleats. Podran rebre un total de 6.000€.

Segment III
Petites empreses o microempreses conformades entre 0 i menys de 3 empleats. Podran rebre un total de 2.000€.

¿Quins serveis s’inclouen a les ajudes?

Servei Segment 1 Segment 2 Segment 3
Lloc Web i Presència a Internet Podran rebre pel servei un màxim de 12.000 € Podran rebre pel servei un màxim de 6.000 € Podran rebre pel servei un màxim de 2.000 €
Comerç electrònic Podran rebre pel servei un màxim de 12.000 € Podran rebre pel servei un màxim de 6.000 € Podran rebre pel servei un màxim de 2.000 €
Gestió de Xarxes Socials Podran rebre pel servei un màxim de 12.000 € Podran rebre pel servei un màxim de 6.000 € Podran rebre pel servei un màxim de 2.000 €
Presència avançada a Internet Podran rebre pel servei un màxim de 12.000 € Podran rebre pel servei un màxim de 6.000 € Podran rebre pel servei un màxim de 2.000 €
Marketplaces Podran rebre pel servei un màxim de 12.000 € Podran rebre pel servei un màxim de 6.000 € Podran rebre pel servei un màxim de 2.000 €

Requisits per a rebre ajudes

  • Ser una petita empresa, microempresa o treballador autònom, complint els límits financers i de personal que defineixen cada categoria.
  • Estar donat d’alta i comptar amb l’antiguitat mínima establerta a la convocatòria corresponent
  • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  • No incórrer en cap de les prohibicions estipulades a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • No excedir el límit dajuts mínims (de petita quantia).