Com Calcular el ROI en Màrqueting

juny 8, 2024
roi
 

Què és el ROI i com es calcula?

El ROI, o Retorn de la Inversió, és una mètrica fonamental en l’àmbit de l’anàlisi financera i el màrqueting. Representa la relació entre el guany o pèrdua generada a partir d’una inversió i la suma invertida. Es calcula dividint el guany net pel cost de la inversió i s’expressa com un percentatge. Un ROI positiu indica un rendiment favorable, mentre que un negatiu assenyala pèrdues.

Per a calcular el ROI, la fórmula bàsica és:

La imatge té un atribut ALT buit; el seu nom d'arxiu és image-5.png

Com es calcula el ROI? Exemple Pràctic

Suposem que una empresa inverteix $10,000 en una campanya publicitària i genera $15,000 en vendes directament relacionades amb aquesta inversió.

Aplicant la fórmula del Retorn de la inversió:

La imatge té un atribut ALT buit; el seu nom d'arxiu és image-6.png

Aquest resultat indica un ROI del 50%, cosa que significa que per cada dòlar invertit, l’empresa va obtenir un retorn de $1.50.

Com mesurar el retorn de la inversió pas a pas?

Per a mesurar el ROI d’una campanya publicitària, és essencial seguir aquests passos:

  1. Definir Objectius Clars: Estableix metes específiques, com augmentar vendes, generar leads o millorar la visibilitat de la marca.
  2. Rastrejar Conversions: Utilitza eines de seguiment per a vincular conversions (vendes, registres, clics) amb la campanya.
  3. Calcular Ingressos Generats: Determina el valor monetari total de les conversions reeixides a través de la campanya.
  4. Calcular Costos de la Campanya: Inclou despeses com a publicitat, disseny, contingut i qualsevol altre cost relacionat.
  5. Aplicar la Fórmula del ROI: Usa la fórmula del ROI per a obtenir el percentatge de retorn.

Què és el ROI en Màrqueting Digital?

En el màrqueting digital, el Retorn de la inversió s’aplica a les estratègies en línia, com a publicitat en xarxes socials, SEU, campanyes de correu electrònic i més. Permet avaluar l’eficàcia i rendibilitat de cada canal digital i ajustar les estratègies per a maximitzar els resultats.

Alguns consells finals per a calcular el ROI d’una campanya de digital màrqueting

Calcular el Retorn de la Inversió (ROI) d’una campanya de màrqueting és essencial per a mesurar la seva efectivitat i determinar si ha generat un valor positiu per al teu negoci. Aquí hi ha alguns consells clau per a dur a terme aquesta avaluació de manera efectiva:

Primer, és crucial definir clarament els teus objectius i metes abans de llançar la campanya. Cerques augmentar les vendes, generar leads o millorar el coneixement de marca?

Establir mètriques específiques et permetrà rastrejar l’impacte de manera més precisa. Després, assegura’t de realitzar un seguiment exhaustiu de tots els costos associats amb la campanya, incloent-hi despeses en publicitat, personal, programari i altres recursos.

Una vegada que hagis calculat els ingressos generats directament per la campanya, resta els costos totals i divideix aquest valor pels costos per a obtenir el ROI.

A més, considera el valor a llarg termini dels clients adquirits a través de la campanya, ja que això pot tenir un impacte significatiu en el ROI a mesura que es desenvolupa el temps.

Avaluar el Retorn de la inversió de manera regular i ajustar les teves estratègies en conseqüència t’ajudarà a optimitzar els teus esforços de màrqueting i millorar el rendiment de les teves futures campanyes.